Nadační fond

Bible21

Podporujeme vydávání Bible21, věnujeme se šíření biblické gramotnosti v české společnosti a pomáháme církvím v jejich misijní práci.

Projekty Nadačního fondu Bible21

Celonárodní čtení Bible

Vytváříme prostor pro setkání s nadčasovým biblickým poselstvím v období Velikonoc.

Studijní Bible21

Studijní Bible21 přináší spojení moderního překladu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem adaptovaným pro český kontext.

Chcete nás podpořit?

Od začátku stála naše práce na drobných darech pravidelných přispěvatelů. Připojte se k naší snaze šířit biblické poselství současným jazykem.

Výroční zprávy

2021 Výroční zpráva NF B21

2020 Výroční zpráva NF B21

2019 Výroční zpráva NF B21

2018 Výroční zpráva NF B21

2017 Výroční zpráva NF B21