O Bibli21

Na začátku byla touha po živém a zároveň věrném překladu Bible, který by oslovoval současné čtenáře srozumitelnou češtinou. Brzy po svém vydání se Bible21 stala bestsellerem.

Živosti překladu Bible21 jsme docílili moderní překladatelskou metodou, při které překladatelé volí přirozené výrazy, které co nejvýstižněji přenesou poselství starověkého originálu do současného jazyka.

Důraz na živost a přirozenost je pro Bibli21 zásadní a odrazil se nejen ve zvolených výrazech, ale i ve větné skladbě. Překladatelé totiž nepřekládali Bibli pouze jako odborný teologický či liturgický text, ale především jako text navýsost literární, který respektuje rozdílné žánrové polohy a zachovává emocionální náboj originálu. Bible21 se snaží nepřebírat církevní ani archaickou mluvu. Chce být srozumitelná pro každého. Namísto starobylých slov jako bloud, bohatýr nebo hlahol používá překlad běžnější slova jako blázen, hrdina a jásot.

Tým tří překladatelů, dvou odborných redaktorů a osmi bohemistek pracoval na překladu od roku 1994. Překlad vyšel poprvé knižně v roce 2009, vydání včetně deuterokanonických knih následovalo v roce 2015.  Překlad si brzy získal oblibu laické i odborné veřejnosti a stal se nejprodávanější knihou roku.

Kdo jsme

Za překladem Bible21 od počátku stojí dvě sesterské organizace.

Nadační fond Bible21

Nadační fond Bible21

Podporuje vydávání Bible21, šíří biblickou gramotnost v české společnosti skrze rozmanité projekty a pomáhá církvím v jejich misijní práci.

Nakladatelství Biblion

Nakladatelství Biblion

Vydává a distribuuje Bibli21 a další kvalitní duchovní literaturu, která otevírá biblické poselství generaci 21. století.

Chcete nás podpořit?

Od začátku stála naše práce na drobných darech pravidelných přispěvatelů. Připojte se k naší snaze šířit biblické poselství současným jazykem.