Kontakty

Nadační fond Bible21

Luboš Kendra, ředitel kanceláře

Rudolfovská tř. 545
370 01 České Budějovice

Číslo účtu: 19-1707810247/0100

Barbara Rzymanová, péče o dárce

IČ: 64355799

Nakladatelství Biblion

Biblion, z. s.
Rooseveltova 49
160 00 Praha 6

Číslo účtu: 51-2055590297/0100

IČ: 69092192

DIČ: CZ69092192

Chcete citovat překlad Bible21?

Dílo smíte zdarma používat a šířit v elektronické i tištěné formě za těchto podmínek:

Citace nepřesahující 100 biblických veršů nebo 25 % díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci:

Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století. © 2009–2023 BIBLION. Použito se svolením nakladatele. Všechna práva vyhrazena.

Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou Bible21 nebo B21.