Sir P
Starý zákon
Deuterokanonické knihy
Nový zákon
Tobiáš
Judita
Baruch
Sírachovec
Moudrost Šalomounova
1. Makabejská
2. Makabejská
Přídavky k Danielovi
Přídavky k Ester